Privatpersoner


Terapi anpassad efter dina unika behov

Om du undrar vad psykoterapi är för något så skulle jag beskriva det som ”behandling av psykisk ohälsa med psykologiska metoder”. Kognitiv beteendeterapi (KBT) i sin tur är en form av psykoterapi. Jag förutsätter att de flesta av dina beteenden är inlärda, vilket betyder att de kan påverkas och läras om. Det gäller både dina tankar, känslor och andra beteenden.

Du lär dig hantera dina svårigheter

När vi träffas utgår vi från ett målbeteende som till exempel kan vara att du har ångest eller är nedstämd. Det kan också vara så att du mår relativt bra som människa men att du tänker att du inte kommer vidare med de redskap som du har idag. Tillsammans undersöker vi med hjälp av en beteendeanalys varför det inte fungerar och samtidigt som du får lära dig en hel del nya strategier att hantera dina svårigheter.

Ökad livskvalitet

Genom en sådan här process börjar du med stor sannolikhet att må bättre och samtidigt brukar många andra områden i livet bli lättare. Du blir piggare och är inte lika nedstämd. Din ångest lättar och livet blir ljusare. Dina relationer med dina nära och kära blir mer kärleksfulla. Och det är just detta som psykoterapi handlar om, att du utvecklas i positiv riktning som människa och att du därigenom får en ökad livskvalitet.