Är inte livet riktigt så som du skulle vilja att det var?

Har du problem med stress, ångest, depression, beroenden eller andra psykiska svårigheter? Kämpar du med olika beteenden eller relationer som inte fungerar eller har du kört fast i något annat område i livet? Försöker du lösa dina bekymmer på egen hand eller med hjälp av vänner och anhöriga men tänker att du ändå inte kommer vidare?

Då kan jag hjälpa dig!

De flesta av oss människor har perioder i livet då vi kan behöva vägledning av en professionell behandlare. Det finns otroliga fördelar med att prata igenom olika problem och frågeställningar med en psykoterapeut som förstår vad du går igenom. Tillsammans undersöker du och jag din livssituation och det som inte fungerar. Därefter sätter vi upp en handlingsplan och under tiden vi träffas får du individuellt anpassade verktyg för att du ska nå de mål som du sätter upp kring ditt mående och din livssituation. 


Jag heter Kai Cravelin och jag är Beteendevetare (Med.mag)  samt Leg. Psykoterapeut med kognitiv beteendeterapeutisk inriktning (KBT). Sedan början av tjugohundratalet har jag arbetat med personlig utveckling, motivation och behandling av personer som har svårigheter med olika typer av psykisk ohälsa. Jag sysslar även med arbetsledning, handledning och utbildning av vårdpersonal inom området. Jag är medlem i Akademiförbundet SSRBeteendeterapeutiska Föreningen (BTF), och nätverket för MI-instruktörer (MINT)

 


Mitt förhållningssätt är proaktivt och lösningsfokuserat med sikte på att du skall må bättre och nå dina uppsatta mål så fort som möjligt.  De behandlingsmetoder jag bland annat använder mig av är kognitiv beteendeterapi (KBT), motiverande samtal (MI) samt acceptance and commitment therapy (ACT)

 

Min mission som psykoterapeut


- Hjälpa dig att förbättra ditt psykologiska och emotionella välmående

- Ge dig praktiska verktyg så att du själv kan hantera dina svårigheter

- Stödja och stärka dig i din förmåga att hantera interpersonella relationer

- Bistå dig att se dina unika förmågor och sporra dig att utveckla dom

- Motivera och inspirera dig att vara den bästa versionen av dig själv


 

Mina Specialområden


- Depression

- Oro & Ångest

- Stress

- Livsstilsförändringar

- Missbruk & Beroende


Min mottagning ligger centralt på Södermalm 

Några av mina uppdragsgivare


 • Agio
 • Altia Sverige
 • AHUM
 • Arbetsförmedlingen
 • Aviator
 • Doktor.se
 • Kognitiva Teamet
 • Ljung & Sjöberg
 • Nämndemansgården
 • Olofsson Bil
 • SRV Återvinning
 • Stena Fastigheter
 • Stockholms Läns Landsting
 • Stockholms Stad
 • Unionen