Acceptance and Commitment Therapy (ACT)


När vi möter människor inom västerländsk medicin och terapitradition tenderer vi ofta tänka i termer av omedelbar symptomlindring. Vi antar att någonting är fel med honom eller henne och att vi till varje pris måste ta bort något obehag såsom själslig eller fysisk smärta för att livet skall bli mer uthärdligt. Inte helt sällan är detta även personens eget förhållningssätt till sina fysiska och psykiska bekymmer. I längden kan detta förhållningssätt bli olyckligt. Livet består oundvikligen i perioder av smärta och obehag i olika former. Till viss del kan vi inom vården lindra obehaget, men vissa symptom tenderar alltför ofta att finnas kvar och göra sig påminda. Eftersom vi människor är genetiskt förprogrammerade att undvika obehag och smärta så lär vi oss ganska snabbt att ta till olika undvikandebeteenden när vi inte mår bra. Det kan röra sig om alkohol, droger, spel, sex, ”arbetsnarkomani”, övermedicinering och så vidare. Allt för att få en snabb symptomlindring. Det finns dock ett problem med den här typen av beteendestrategier. De kanske ger en omedelbar symptomlindring, men problemen tenderar envist att kvarstår och i många fall även förvärras i förlängningen. 

Eftersom livet inte alltid är en dans på rosor tränar vi i Acceptance and commitment therapy (ACT) på att möta livet precis sådant som det är både med dess onda och goda sidor. Vi strävar efter att byta ut dysfunktionella undvikandestrategier mot funktionella närvarostrategier istället. Du får i förekommande fall klargöra för dig själv vad som är viktigt i ditt liv för att därefter kunna gå i värderad riktning oavsett omständigheter. När dessa strategier finns på plats tenderar det leda till att människor kan möta livets olika problem och frågeställningar med större uthållighet och flexibilitet.


 

hexaflex till hemsidan strategier för livskvalitet färglagd

Sinnesrobönen till nya hemsidan