Behandlingar


På den här sidan hittar du en översikt över olika behandlingar, deras teoretiska innehåll och hur de är tänkta att fungera för dig. Oavsett om du har bekymmer med stress, ångest, depression, missbruk eller annan psykisk ohälsa så finns det i dagsläget ett flertal psykologiska behandlingsmetoder som kan öka ditt välmående och din livskvalitet. I stort sett samtliga strategier utgår från att beteenden är inlärda och att de kan läras om. Du kan inte "avlära" dig ett beteende som en gång blivit inlärt men tillsammans med mig kan du utforska och lära dig nya och mer funktionella sätt att hantera din vardag. Till exempel att äga sin livshistoria och kunna reflektera över den på ett ändamålsenligt sätt är viktigt. Men att grubbla över det förgångna och släpa sig fram med det förflutnas ankare om halsen leder med stor sannolikhet till att du bara står still och inte kommer vidare i livet på det sätt som du kanske önskar. Därför utgår behandlingarna ofta från "här, nu och framåt". Istället för att älta det förflutna så tittar vi tillsammans på dina grundläggande värderingar, drömmar och mål för att därifrån avgöra vilka nya beteenden och strategier du kan behöva för att må bättre och förverkliga dina önskningar.


 

 


Beroende på dina svårigheter och önskemål har jag flera effektiva metoder att hjälpa dig