Motiverande samtal (MI)


Motiverande samtal (MI) är en klientcentrerad och effektiv samtalsmetod på normalt 1-4 sessioner. Syftet med samtalen är att öka din  motivation inom specifika livsområden. Det kan handla om allt från alkohol- och drogfrågor till relationsmässiga och arbetsrelaterade frågeställningar. Metoden kan användas som ”stand alone”, en förberedelse till och som en integrerad ingrediens i mer omfattande psykologisk behandling. Forskning visar även att när MI används som ett förspel till andra behandlingar så tenderar det leda till en ökning av  engagemang. Bland annat genom större följsamhet i behandlingar och mer långvariga behandlingseffekter.


 

 

MI bild från Chris wagner