Kognitiv Beteendeterapi (KBT)


Kognitiv beteendeterapi (KBT) kan ses som ett paraply av evidensbaserade behandlingsprinciper vilka under terapiformens utveckling ackumulerats genom forskning och beprövad erfarenhet. Gammal förståelse fördjupas och nyare strategier hämtas kontinuerligt in från inlärningspsykologi, kognitionspsykologi och socialpsykologi. I psykoterapierna arbetar vi utifrån en beteendeanalys med fokus på här och nu med tydliga mål och delmål. Centralt är att de flesta tankar, känslor och andra beteenden är inlärda och att de därför kan läras om. KBT är en effektiv behandlingsmetod mot ångest, depression, fobier, alkohol och drogproblematik för att nämna några områden där metoden fortsätter att göra stora framsteg.

En KBT-terapi karakteriseras av:

  • Målbeteende
  • Struktur
  • Tidsbegränsning
  • Fokus på här och nu
  • Aktiv terapeut och klient
  • Uttalade och tydliga mål
  • Färdighetsträning
  • Hemuppgifter
  • Kontinuerlig uppföljning

Du erbjuds därmed tillgång till de senaste och de mest effektiva behandlingsmetoderna som ökar sannolikheten för ett tillfrisknande. Dessutom leder de kontinuerliga uppföljningarna till att du får värdefull återkoppling kring hur behandlingen fortskrider. Du kan läsa vidare om effektiva och evidensbaserade behandlingsmetoder på Socialstryrelsens hemsida.