Självhjälpsböcker vid beroendetillstånd

Är du trött på en livsstil med alkohol, droger och beroendeframkallande mediciner?

Tänker du att du i nuläget av någon anledning inte har möjlighet att gå i behandling och hellre vill försöka hantera dina svårigheter på egen hand. Eller har du redan provat det mesta i behandlingsväg men inte kommer vidare i din nykterhet och värderade riktning? Genom att läsa böckerna ”När festen är över” och ”Fri från beroende och psykisk ohälsa” kan du nu ta del av och själv lära dig effektiva metoder som hjälper dig att hantera riskbruk, missbruk, beroende och annan psykisk ohälsa. Du kan dessutom med fördel använda verktygen i böckerna som komplement till andra behandlingar!

När festen är över: Stoisk kognitiv beteendeträning vid alkoholbrukssyndrom

När du har utvecklat ett beroende av alkohol räcker det inte med att bara sluta dricka. Risken är då stor att du trots att du är helnykter bara har en ständigt gnagande längtan till alkoholruset. För att råda bot på det behöver du undanröja anledningarna till att du dricker och hitta en ny förälskelse och kärlek som ersätter det som alkoholen ger dig. I den här boken möter du olika beroendepersonligheter och får lära dig varför det är så svårt att permanent sluta dricka, och framför allt vad du kan göra åt det. Här presenteras den grekisk-romerska stoiska livsfilosofin och hur den kan vara till hjälp för dig att avhålla dig från att dricka när längtan efter alkoholen blir för stark. Men framför allt ger den stoiska mentala inställningen dig möjligheten att bygga upp och leva det liv som du vill ha. När du väl har byggt upp en tillvaro som ersätter dragningskraften till alkoholen finns det ingenting som kan få dig att falla tillbaka i armarna på din kemiska kärlek.

Fri från beroende och psykisk ohälsa: Nykterhet och välmående genom personlig utveckling

Nyckeln till en meningsfull och nykter tillvaro är din förmåga att kunna ha dina tankar, känslor och handlingar i harmoni. När du har förmågan att balansera den här trion av beteenden börjar ditt liv att bli som du önskar och suget efter alkohol och andra droger  kommer att försvinna. I den här boken får du tillgång till flera praktiska övningar där du kan undersöka dina värderingar och sätta upp meningsfulla livsmål. När dessa är tydliga kan du med hjälp av de strategier för personlig utveckling som här presenteras förändra din tillvaro till något som du bara drömt om tidigare. När du jobbar med dig själv en dag i taget kommer du att sätta ett större värde på din personliga utveckling och det nya liv du bygger upp, än på alkoholen och drogerna.

Du kan även hjälpa dig själv som närstående!

Det är oerhört smärtsamt att se en älskad närstående vara självdestruktiv utan att kunna hjälpa till. Du kan även som anhörig själv läsa böckerna ”När festen är över” och ”Fri från beroende och psykisk ohälsa”. Efter din läsning kommer du att ha en större förståelse för hur alkohol, droger och beroendeframkallande mediciner påverkar din närstående. På det här sättet ökar din möjlighet att kunna hjälpa till på ett konstruktivt sätt och ha en sund distans till den djävulsdans som beroendet framkallar.

Böckerna finns tillgängliga digitalt hos de flesta bokhandlare!