Företag & Organisationer


Jag tar hand om din medarbetare

Misstänker du att någon av dina medarbetare har ett missbruk eller någon annan psykisk ohälsa? Jag är specialiserad på vård av personer som har substanssyndrom och andra psykiska svårigheter. Jag erbjuder dig kostnadseffektiva, flexibla och individuellt skräddarsydda öppenvårdslösningar . Detta möjliggörs genom att jag samarbetar med läkare samt laboratorier och endast arbetar enskilt med mina klienter. På detta sätt ökar sannolikheten att din medarbetare får den uppmärksamhet och den hjälp som han eller hon behöver. Härigenom skyddas även din verksamhet samtidigt som dina kostnader för psykisk ohälsa på arbetsplatsen minimeras.

Effektivt och flexibelt

Det är också min strävan att din medarbetare skall få tillgång till de bästa forskningsbaserade behandlingsmetoderna som finns tillgängliga för att förhindra långsiktiga negativa konsekvenser av psykisk ohälsa såsom personligt lidande och utdragna sjukskrivningar. Jag kan komma in i alla stadier av sjukdomsförloppet och därifrån leda tillbaka din värdefulla medarbetare till hans eller hennes arbetsplats.

Chefsstöd

Jag vill även finnas där för dig som chef och uppdragsgivare. Genom hela processen från bedömning, behandling och uppföljning kommer du att få tät återkoppling om hur behandlingen fortskrider och även kunskap i hur du i fortsättningen kan förhålla dig till frågor som rör psykisk ohälsa på din arbetsplats.