Specialiserad öppenvård mot skadligt bruk av alkohol

Psykoterapier och behandlingar med kognitiv beteendeterapi (KBT) 

 

Fördelar med kontrollerat drickande!


- Du behöver inte sluta dricka helt och hållet, du kan dricka socialt
- Du får tillbaka kontrollen över din alkoholkonsumtion och ditt liv
- Du får en skräddarsydd individuell lösning, inga gruppbehandlingar
- Behandling i öppenvård, du kan fortsätta jobba och leva som vanligt
- Din hälsa, dina relationer och din ekonomi kommer att förbättras
- Dina närstående och dina kollegor kan sluta att oroa sig för dig

 

Orolig för ditt sätt att dricka alkohol? Testa dig här!


Om du är orolig och bekymrad över hur du dricker alkohol så kan du göra ett enkelt test för att få en fingervisning om ifall det finns risker med hur du dricker. Det heter AUDIT och det är väl beprövat både kliniskt och i forskning. Testet ger ingen diagnos men du får en fingervisning (alkoholprofil) över hur din totalkonsumtion ser ut. Resultatet är anonymt och det tar bara några minuter att göra över nätet.  Det är IQ-initiativet som har den på sin hemsida och där finns även en hel del annan nyttig alkoholrelaterad information. Om det visar sig att du får ett resultat på testet som bekräftar din oro så kontakta mig gärna för en vidare kostnadsfri första rådgivning per e-mail , telefon eller skype.

Du kommer till testet här: Alkoholprofilen


 

Kostnadsfri första rådgivning. Inga förpliktelser!


Jag till hemsidan 2016


 


Hej och välkommen!

Jag heter Kai Cravelin och jag tror att jag vet lite grann hur du känner just nu. Jag hade själv ett bekymmersamt förhållande till alkoholen för över tjugo år sedan. Alkoholen hade raserat min fysiska och psykiska hälsa, mina relationer med andra människor, min karriär och min ekonomi. Kort sagt var jag en väldigt vilsen människa på den tiden. Men när det var som allra mörkast hittade jag ändå en väg ut ur mina svårigheter. Jag hade fått en brinnande hunger efter att förstå varför vissa får problem med alkoholen, och framför allt vad man kan göra åt det. Idag är jag själv ett levande exempel på att det går att göra betydande beteendeförändringar hur svåra problemen än är!

Min mission idag är att föra min kunskap och dessa erfarenheter vidare till dig. Det finns idag ett djupt inrotat antagande hos många att om du en gång är skadlig brukare och beroende så är du för evigt skadlig brukare och beroende. Enligt forskning och beprövad erfarenhet så stämmer inte detta. Du kan lära dig socialt drickande! Genom att lära dig välbeprövade metoder att kontrollera ditt beteende när du dricker så minskar du även risken att råka ut för många av de skador som alkoholen kan ställa till med. Jag erbjuder dig en kostnadseffektiv, forskningsbaserad och individuell vård så att du på smidigaste sätt skall uppnå dina personliga målsättningar kring din alkoholkonsumtion. Detta oavsett om du vill minska mängden alkohol som du konsumerar eller försöka avstå helt och hållet. Du kommer med tiden att upptäcka att även med mycket små positiva förändringar i ditt sätt att hantera alkohol så tenderar många andra pusselbitar i livet att falla på plats. Detta är ett personligt löfte från mig till dig!

Jag är Leg. Psykoterapeut med kognitiv beteendeterapeutisk inriktning (KBT) och Beteendevetare (Med.mag). Sedan början av tjugohundratalet har jag arbetat med personlig utveckling, motivation och behandling av personer som har svårigheter med olika typer av substanssyndrom och psykisk ohälsa. Jag sysslar även med arbetsledning, handledning och utbildning av vårdpersonal inom området. Jag är medlem i Akademiförbundet SSRBeteendeterapeutiska Föreningen (BTF), och nätverket för MI-instruktörer (MINT)


 

Min mottagning ligger centralt på ”Söders Mötesrum” 

Några av mina uppdragsgivare


 • Agio
 • Altia Sverige
 • Arbetsförmedlingen
 • Aviator
 • Ljung & Sjöberg
 • Olofsson Bil
 • SRV Återvinning
 • Stena Fastigheter
 • Stockholms Läns Landsting
 • Stockholms Stad
 • Unionen